Загрузка...

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ.Երեխաների վաճառք իրականացնող Դոնը․ Հանրապետական ծննդատան տուժող ծնողներից ևս մի դեպք…

Загрузка...

Հանրապետական ծննդատան տուժող ծնողներից ևս մի դեպք երեխաների վաճառք իրականացնող Դոնը ։

Աղբյուր՝ https://info-arm.com/նորություններ/երեխաների-վաճառք-իրականացնող-դոնը․-հ/

Загрузка...

Be the first to comment on "ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ.Երեխաների վաճառք իրականացնող Դոնը․ Հանրապետական ծննդատան տուժող ծնողներից ևս մի դեպք…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*